Prawnik czy to, to samo co radca prawny?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z bardzo istotnej kwestii, jaka wynika z nazewnictwa potencjalnie dwóch podobnych do siebie zawodów, jednak nieco odmiennych, jeśli chodzi o zakres ich działalności. Mowa tutaj oczywiście o prawnikach oraz radcach prawnych. Przyjęło się, aby ogólnie wszystkie osoby, które zajmują się kwestiami prawnymi w profesjonalny sposób nazywać prawnikami, jednak jest to błąd, bo o ile radca prawny, adwokat, a nawet sędzia są prawnikami, o tyle prawnik nie może być żadnych z wyżej wymienionych osób. 

Kim jest prawnik 

Mianem prawnika, można nazwać wszystkie osoby, które ukończyły studia prawnicze. O czym piszemy już powyżej. Jednak prawnik bez dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu adwokata czy radcy prawnego, ma mocno ograniczony zakres usług. Przede wszystkim taka osoba nie może prowadzić kancelarii radcy prawnego czy kancelarii  adwokackiej. Stąd można też bardzo często spotkać nazewnictwo kancelaria doradztwa prawnego Warszawa lub po prostu kancelaria prawna Katowice

Jakie usługi świadczy prawnik

Osoby bez uprawnień do świadczenia usług adwokackich oraz radcy prawnego, to oczywiście także kompletne osoby, które mogą między innymi.

  • udzielać porad prawnych w różnym zakresie 
  • sporządzać wszelkiego rodzaju umowy 
  • opiniować różnego rodzaju dokumenty 

Prawnik nie może jednak w ramach swojej działalności reprezentować klientów przed sądem, w trakcie toczącego się postępowania. Dodatkowo osoby korzystające z usług prawnika, nie są chronieni przez obowiązek ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej. Nie oznacza oczywiście to, że nasze sprawy wyciekają poza kancelarię prawną, jednak warto mieć to na uwadze. 

Ceny usług prawnych 

Ceny usług prawników bez prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, mogą być znacznie niższe niż w przypadku kancelarii adwokackiej. Wynika to głównie z ograniczonego zakresu oferowanych usług. Dlatego w takich miejscach najlepiej szukać pomocy jedynie w przypadkach nieskomplikowanych, które nie będą wymagały reprezentacji w sądzie lub przed organami administracyjnymi.